Get Adobe Flash player

Felhívás postaláda kihelyezésére

Tisztelettel kérem azokat, akiknek nincs postaláda kihelyezve az ingatlana kapuján, kerítésén, esetleg önállóan az ingatlan előtt, hogy szíveskedjenek erről gondoskodni. Hivatalunk kézbesítője jelezte, hogy még mindig elég sok helyen nincs postaláda, így problémát okoz a küldemények elhelyezése. Előfordul, hogy csak emiatt kell kicsöngetni az illetőt, vagy a kutya széttépi az iratot, esetleg elázik, stb.

Köszönettel:

dr. Juhász Péter

jegyző

Lakossági felmérés (KÉRDŐÍV) az érsekcsanádi védőnői szolgálat fejlesztéséről

(Kérdőív kitöltése a lap alján)

 

Az önkormányzat megkezdte a 2010-2022. közötti időszak fejlesztési tervének felülvizsgálatát. Amint az látszik már sok részcélt sikerült megvalósítani, azonban folyamatosan érkeznek olyan ötletek, amelyek beépítése ésszerű. Tekintettel arra, hogy a különböző pályázatok egyik fő megalapozó dokumentuma a fejlesztési tervünk és az erre épülő gazdasági programunk, így nagyon fontos, hogy ez a lakosság valódi igényét is kifejezze. A képviselő-testület ezért úgy határozott, hogy 2018-ban hónapról hónapra egy új épület, egy új intézmény tekintetében felméri a lakosság elégedettségét az ottani állapotokkal, és javaslatait a további fejlesztésre.

 

A felmérést az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda épületével és az ott folyó munka feltételrendszerével kezdtük.
Most a védőnői szolgálattal kapcsolatban kérjük, hogy véleményét 2018. május 15-ig az itt elérhető adatlap kitöltésével és beküldésével jelezze részünkre. A beküldött válaszokról folyamatosan beszámolunk a faluújságban.

 

Segítségét ezúton is köszönjük!
 

A védőnői szolgálat fejlesztési terve:

 

Cél:

Megjegyzés:

Váróteremben mérőasztal beszerzése

2015-ben megvalósult

DVD lejátszó + 1-2 oktatófilm beszerzés

 

2015-ben megvalósult

Ajtó, ablak cseréje                                             

Nem szükséges

Munkaszobában ablakcsere

Nem szükséges

Zárható irattartó szekrény (mennyezetig érő, beépített)

Zárható irattartó beszerzése megtörtént

Még 1 számítógép + számítógépgép asztal (ha kötelező lesz az elektronikus munkafolyamat)

2015-ben megvalósult (2 laptop, ill. számítógép asztal), 2016-ban egy db. új laptop beszerzése.

Munkaszobában ablakcsere, padlástér szigetelése

Nem szükséges

Fűtés megoldása

Nem szükséges

Épület külső festése

2015-ben megvalósult

Udvari világítás megoldása

2016-ban megvalósult

Lépcső és járda fölé tető

2015-ben megvalósult

Parkoló kialakítása az udvaron

 

Parkosítás az udvaron

2016-ban virágoskert kialakítása

 

 

Kérdőív kitöltéséhez kattintson a következő képre:

 

Adótartozások

Felhívom a figyelmét azon személyeknek, akiknek még 2017. évi vagy korábbi adótartozása van az önkormányzat felé, hogy tartozásaikat szíveskedjenek mielőbb megfizetni. Erre vonatkozóan már fizetési felszólítást küldtünk. A 2018. évi egyenlegértesítők is tartalmazzák a tartozást.

Ha valaki azért nem fizette be a tartozását, mert az összeget vitatja, szíveskedjen haladéktalanul felkeresni egyeztetés céljából a hivatal adóügyi irodáját.

Aki február 28-ig nem teljesíti kötelezettségét, és fizetési halasztási vagy részletfizetési kérelmet sem nyújtott be, az számíthat rá, hogy a tartozását átadjuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak végrehajtásra.

A fenti népszerűtlen intézkedésre a kintlévőségek mértékének csökkentése és a kötelezettségeiket határidőben teljesítők védelme miatt van szükség.

Személyes információ a hivatalunk adóügyi irodájában kapható, ahol egyidejűleg részletfizetési, halasztási kérelem is benyújtható.

Bízunk benne, hogy kevés esetben kell majd a végrehajtás iránt intézkedni.  

                                                                         Juhász Péter

                                                                         jegyző

2018. április 8. - Országgyűlési választások

A 2018. április 8. napján esedékes országgyűlési választással kapcsolatban tájékoztatom a választópolgárokat az alábbiakról:

A szavazókörök száma, helye nem változik. A választási értesítőkön szerepel a szavazókör címe, kérjük szíveskedjenek azt szavazás előtt megtekinteni.

A két szavazókör : 001. számú  - Hunyadi J. u. 17. (Művelődési Ház)

                               002. számú  - Deák F. u. 19.  (Óvoda)   

A Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatta a választópolgárokat a szavazóköri névjegyzékbe vételről. Aki az értesítőt nem kapta meg, az jelezze a Helyi Választási Iroda felé.

A választópolgároknak lehetőségük van

- az állandó lakcímüktől eltérően más településen szavazni,

- a szavazás napján külföldön tartózkodóknak külképviseleten szavazni, valamint

- a mozgásukban akadályozottaknak a mozgóurnával történő szavazáshoz segítséget igényelni.

Mindhárom kérelmet be lehet nyújtani internetes felületen (www.valasztas.hu) valamint személyesen a Helyi Választási Irodánál (nyomtatványt biztosítunk).

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

           Cím: 6347 Érsekcsanád, Dózsa György út 77. (Polgármesteri Hivatal)

           Telefon/fax: 79/466-122

           Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kérdései esetén a www.valasztas.hu internetes oldalon tájékozódhat, illetve személyesen a Helyi Választási Irodában állunk rendelkezésére.

Juhász Péter

HVI vez.

Új pályázat a Szabadidőpark fejlesztésére

A képviselő-testület döntése alapján önkormányzatunk benyújtja azt a pályázatát, melyen a Szabadidőpark fejlesztésével a település élhetőbbé tételét célozzuk meg.

A pályázaton a maximális 6.000.000 Ft támogatást igényeljük meg, egymillió forint önerő biztosítása mellett.

A projektben a még fel nem újított, régi, nádtetejű pihenőhely cseréje történik meg, ugyanolyan szerkezetű épülettel, mint a többi pihenő és főzőhely, tovább a lovas pálya melletti, már teljesen  leamortizálódott zsűri emelvényt is újraépítenénk.

A pályázat benyújtása február 05-től lehetséges, így addig a teljes pályázati dokumentáció összeállítását, az engedélyeztetési eljárás megindítását, valamint a költségvetés központi program szerinti  összeállítását kell elvégeznünk.