Get Adobe Flash player

Fejlesztési program

Érsekcsanád Község Önkormányzatának

3 ciklusra szóló (2010. – 2022.)

középhosszú távú

 

FEJLESZTÉSI TERVE

 

 

1/ A fejlesztési terv célja

 

A választásokat követően minden képviselő-testület kötelessége, hogy az alakuló ülést követő 6 hónapon belül elfogadja az egy választási ciklus idejére szóló gazdasági programot. Ha a meglévő gazdasági program az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni, vagy módosítani.

A gazdasági program elfogadott irányainak meg kell, hogy jelenjenek az egyes évi költségvetések készítésékor, az egyes pályázatok benyújtásáról szóló döntéselőkészítés során, valamint az egyes átszervezési, racionalizálási lépések előkészítésénél.

A fenti témakörökben az egyes döntések azonban nem egy-egy évre, hanem többre, adott esetben több ciklusra is közvetlen és közvetett kihatással vannak. A pályázati eljárások bonyolultsága miatt a nagyobb pályázatok élettartama a pályázat megírásától a kivitelezésig, ill. a pályázat elszámolásáig, valamint a vállalt fenntartási kötelezettség lejártáig biztosan 5-8 évig is eltart.

Ennek megfelelően szükséges egy olyan minden szakfeladatot átfogó, hosszabb időszakot felölelő fejlesztési koncepció elkészítése, amely tartalmaz minden, az elkészítésekor ismert igényt, elképzelést, fejlesztési irányt. Ezen koncepcióra építve az egyes képviselő-testületek egy vezérfonalat kaphatnak a gazdasági programjuk elkészítéséhez, így mérlegelhetnek, hogy egy tartható gazdasági program elfogadásához mely elemeket emelnek abba.

 

A 3 ciklusra szóló középhosszú távú fejlesztési terv célja tehát, hogy felsorolja azon fejlesztési célokat, amelyeket az önkormányzat 12 év alatt meg kíván valósítani. Az egyes elemek prioritását a ciklusokra szóló gazdasági program elfogadásával, valamint az egyes pályázati kiírások megjelenését követően határozza meg a képviselő-testület.

 

2/ A fejlesztési terv tartalma

A fejlesztési program elkészítéséhez a képviselő-testület az alábbi területeken (szakfeladatokon) jelentkező igényeket vette figyelembe:

-          A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodai tagintézménye,

-          A Süksöd-Érsekcsanád ÁMK iskolai tagintézménye,

-          Művelődési Ház,

-          Védőnői szolgálat

-          Polgármesteri Hivatal

-          Községgazdálkodás

1.      Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodai tagintézménye

Cél:

Megjegyzés

Hátsó bejárat, kapu elé kerékpártároló (óvodások, szülők részére)

 

Kapu és kerítés cseréje

 

Főbejárat előterében beépített szekrény irattárnak

 

Könyvtár helységben felnőtt ruhatár – szekrény, fogasok

2011-ben megvalósult

Új típusú fénymásoló beszerzése

2011-ben megvalósult

Gyermekszékek cseréje fa székekre, csoportonként 25 db (össz. 150 db)

2011-ben megvalósult

Csoport szobákban játéktároló kosarak beszerzése különböző méretben

 

Nyuszi csoportban az ételkiadó ablak felújítása

 

Falak vizesedésének megszüntetése

2012-ben megvalósult

Konyhában régi típusú sparherdt szétszedése, elszállítása

 

Konyhában methlakizás

 

Konyhában tálaló pult/ sziget beépítése

 

Konyhában edénytároló szekrény felújítása, ill. új tolóajtók készítése

 

Evőeszközök pótlása (kés, villa, merőkanál, kistányér, bögre)

 

Konyhai eszközök feltöltése a csoportban gyerekekkel közösen végzett konyhai műveletekhez  (kompetenciában megjelölt)

2011-ben megvalósult

Hátsó konyhai folyosón felnőtt WC csempézés, methlakizás

 

Mosóhelység átalakítása felnőtt zuhanyzóvá, methlakizás, csempézés, szerelvényezés

 

Tornaszertár feltöltése: hiányzó mozgásfejlesztő kiegészítők pótlása

 

Udvaron ivókút létesítése

 

Árnyékoló kiépítése a terasz fölé

2012-ben megvalósult

Hiányzó térkő pótlása a kerékpár tárolóig

 

Labdadobáló (hármas) beszerzése

2011-ben megvalósult

Kosárlabda palánk beszerzése

 

Játszóudvar kialakítása

2011-ben megkezdődött

Épület tetőszerkezetének felújítása

2014-ben I. rész

Padlás hőszigetelése

2012-ben megvalósult

Napelemes rendszer telepítése

2014-ben megvalósult

2.       A Süksöd-Érsekcsanád ÁMK iskolai tagintézménye

2.1. Központi iskola

Cél:

Megjegyzés:

Hátsó bejárati nagykapu felújítása vagy cseréje

 

A hátsó bejárathoz udvari világítás kialakítása

 

Parkoló kialakítása bővítéssel, szélesítéssel

 

Hátsó felhajtó oldalpalánk lebontása

 

A bejárati ajtóhoz térfigyelő kamera elhelyezése

 

Lépcsők felújítása

 

Folyosón falak festése

 

Lábazat festése, esetleg burkolása

 

Tűzoltó-vízcsövek festése

 

Padlóburkolat cseréje

 

Osztálytermekben falak festése

 

Ajtók cseréje

 

A régi tanterem-világítás cseréje

 

Régi tanulópadok cseréje egyszemélyes tanulóasztalokra

 

Régi tanulószékek cseréje

2011-ben megkezdődött

Régi karnisok, sötétítőfüggönyök cseréje

 

Régi tanári asztalok, székek cseréje

 

Új tárolószekrények beállítása

 

Informatika  teremkialakítása egy teljes tanulócsoport részére, a számítógéppark felújítása

2011-ben megvalósult

Tornaterem tetőzet cserép alatti fóliázása, tető javítása

 

Parketta javítása

 

Sportudvar talaj kiegyengetése, lebetonozása

 

Kosárlabda állvány, kézilabda kapuk felújítása

 

Távolugrógödör felújítása

 

Futópálya kialakítása

 

Udvar töredezett járdalapok helyett betonjárda kialakítása

 

A töredezett betonborítás felújítása

 

Az udvar hátsó salakborítású szakaszának leburkolása térkővel

 

Kerékpártárolók beállítása

 

Új udvari padok beszerzése

 

Derítőújrafedése

 

Vizesblokk teljes felújítása

 

A riasztórendszer bővítése

2012-ben megkezdve

Rajz szakkör számára helyiség biztosítása.

 

 

 

 

2.2. Napközi

 

Cél:

Megjegyzés:

A bejárathoz térfigyelő kamera elhelyezése

 

Teljes belső falfestés

 

A lábazat leburkolása

 

Tantermek parkettáinak cseréje vagy felújítása

 

Tanulópadok, székek cseréje

 

Tanári asztalok cseréje

 

Új tárolószekrények beállítása; termenként két darab

 

A töredezett betonborítás felújítása

 

A bal oldali és hátsó kerítés felújítása

 

A hátsó két tárolóhelyiség ajtajának cseréje

 

A padlásajtó cseréje

 

Nagykapu és kerítés festése, később lehetőség szerint cseréje

 

A homokos talaj térköves borítása, füvesítése

 

Fák ültetése

 

Udvari játékok bővítése

 

Kerékpártároló állványok beállítása

 

Tetőszerkezet javítása

 

A padlástér hőszigetelése

 

 

 

 

2.3. Könyvtár

 

Cél:

Megjegyzés:

Új épület építése a Művelődési Ház udvarán

 

Régi épületben a folyosón lévő ablakok teljes cseréje

 

A bejárati ajtó cseréje

 

A folyosó talapzatának helyreállítása, ill. burkolása

 

A folyosó és belső termek falfestése

 

A belső ajtók helyreállítása, mázolása

 

A belső termek talapzatának burkolása

 

A mellékhelységek falfestése

A mellékhelységek ajtóinak cseréje

 

A mellékhelységek talapzatának burkolása

 

A mellékhelységekben meleg vizes blokk létrehozása

 

Fagy ellen melegítőrendszer beszerelése

 

Az előtéri aula falfestése

 

A padlástér hőszigetelése.

 

Beérkezett javaslat: udvar rendezése

 

 

 

3.        Művelődési Ház

 

Cél:

Megjegyzés:

Utcai homlokzat felújítása

2013-ban megkezdődött

Utcafront térkövezés

 

Kerékpártárolók kihelyezése    

2014-ben korlátok kihelyezve

Növények ültetése

 

Nagykapu festése

 

Főbejárat feletti tetőrész felújítása

 

Lépcsőhöz korlát

 

Zászlótartó kihelyezése (új)

 

Fogas (150 kabát részére elegendő tárolási kapacitás, mobil fogas)

2011-ben megvalósult

Pult, (mint ami volt a ruhatárhoz) szintén könnyen mozgatható

 

Ajtócsere (3 db): raktár, teakonyha, iroda

 

Ajtócsere nagyterem 2db, utcai helység 1db

 

A színpadról az udvarra nyíló ajtó cseréje.

 

Raktárhelység (bejárattól jobbra): beépíthető szekrény (mennyezetig + létra)

 

Teakonyha csempézése

 

Teakonyhába konyhabútor beszerzése mosogatóval

 

Irodában beépített szekrény kialakítása

 

Utcai (kiállító) teremben térelválasztó ajtó felszerelése

 

Világítás bővítése kiállításokhoz, helyi irányítható világítási lehetőségekkel

2012-ben megvalósult

Tükörhöz állvány kerekekkel 2 db

2013-ban megvalósult

Nagyteremben szellőző berendezés cseréje, korszerűsítése

2011-ben új burkolattal ellátva

Nagyteremben dekorációs rögzítőpontok kialakítása

2011-ben megvalósult

Nagyteremben függöny és függönytartó csere ablakokra (3 db)

 

Nagyteremben falburkolat (lemosható) 80 cm magasságban

Falvédő  lécek felszerelve a falburkolat nem szükséges

Étkező helységben ablakokra függöny csere

Ablakcsere történt, nem szükséges.

Étkező helységben ajtók cseréje,

2013-ban megvalósult

Étkezőhelységben ablakfestés

Ablakcsere történt, nem szükséges a festés.

Mosdóban WC ülőke csere ahol eltörött

2011-től folyamatos

Női mosdóba kis asztalok behelyezése kézmosó mellé 2 db (régi asztalok újra festésével, asztallapcserével )

 

A lefolyók, vízelvezetők felújítása, a bűz megszűntetése   

 

Színpad lépcső cseréje

 

Színpad burkolat cseréje

2013-ban megvalósult.

Színpadi függönytartó kiépítése, új színpadi függöny felszerelése

 

Reflektorok, színpadi világítás bővítése,

 

Színpadi Dekorációs rögzítőpontok kialakítása

 

Színpad ajtószárny csere (mivel korábbi sérülése miatt nem csukódik, nem javítható, csak cserélni lehet)

 

Konyhában csempézés

2011-ben megvalósult

Hátsó főzőhely mosogató felújítása

 

Hátsó főzőhely fa asztal cseréje 2 db.

 

A hátsó asztalos raktár ajtócsere

 

Edények, tányérok, eszközök választék bővítése

2011-től folyamatos

Főző üstök cseréje (a mostani már csak vízmelegítésre jó)

 

Székek, asztalok, padok felújítása, cseréje

 

Hifi CD lejátszó beszerzése

2012-ben megvalósult

Új hangtechnika, mikrofonok beszerzése rendezvények hangosításához

2011-ben mikrofonok beszerzése megtörtént

Udvaron fedett pihenőhely kialakítása, asztalokkal, padokkal

 

Játszóhely gyerekeknek

 

Dísznövények ültetése

 

Hátsó udvar felé a szilárd burkolat szélesítése

2014-ben megvalósult

Udvari dohányzóhelyekre új hamuzók elhelyezése

 

Tó kialakításával a belvízprobléma megoldása

 

Falumarketing: településismertető, értékközvetítő kisfilm Érsekcsanádról

2014-ben megvalósult (Bazsarózsa pályázat)

Tetőszerkezet felújítása (főzőhely felett is)

2014-ben megkezdődött

Fűtésrendszer korszerűsítése

 

Mosdók átépítése

 

Napelemes rendszer telepítése

2014-ben megvalósult

Új érintés és villámvédelmi terv elkészíttetése (fejlesztések elvégzése)

 

 

 

4.      Védőnői Szolgálat

 

2013-ban a védőnői szolgálat új helyre költözött, ahol a működési engedély beszerzése végett minden előírásnak megfelelő épületet kellett kialakítani.

 

Cél:

Megjegyzés:

Váróteremben mérőasztal beszerzése

 

DVD lejátszó + 1-2 oktatófilm beszerzés

 

 

Ajtó, ablak cseréje                                              

Nem szükséges

Munkaszobában ablakcsere

Nem szükséges

Zárható irattartó szekrény (mennyezetig érő, beépített)

 

Még 1 számítógép + számítógépgép asztal (ha kötelező lesz az elektronikus munkafolyamat)

 

Munkaszobában ablakcsere, padlástér szigetelése

Nem szükséges

Fűtés megoldása

Nem szükséges

Épület külső festése

 

Beérkező javaslat: udvari világítás megoldása

 

Beérkező javaslat: lépcső és járda fölé tető

 

 

5.      Polgármesteri Hivatal

 

Cél:

Megjegyzés:

Bejárati nagykapu festése

2011-ben megvalósult

Bejárati nagykapu távirányításának kiépítése

 

Udvari világítás fejlesztése (kandelláberes, mozgásérzékelős)

 

Kerékpártároló a garázs mellett (fedett, burkolt, világítással rendelkező

2012-ben udvari kerékpártároló lett kihelyezve

Garázsajtó cseréje (távirányítós)

2012-ben megvalósult

Garázsban belső világítás kiépítése

 

Garázs külső felújítása

2011-ben megvalósult

Hátsó udvarban gyalogosbejáratok megszüntetése  - Hátsó kapuk cseréje

 

Udvarban gyeprács cseréje térkőre

 

Főépület tetőfelújítása

2012-ben megvalósult

Falak vizesedésének megszüntetése

2013-ban megkezdődött

Régi világítótestek korszerűsítése LED lámpák kihelyezése

 

Parketta felújítása az irodákban

jegyző iroda 2014-ben

Tanácsterem padozatának és falburkolatának felújítása (díszterem kialakítás)

2012-ben megvalósult

Régi tűzoltókocsi felújítása és udvarban kihelyezése

2011-ben megvalósult

Az udvar virágokkal díszítése

2011-től folyamatos

Környezethez illó udvari megvilágítás (napelemes) kiépítése – Téli díszkivilágítás

 

A padlástér hőszigetelése, padláslépcső felújítása

 

Régi irodabútorzat cseréje (min. 6 iroda)

 

Fali térképtartó beszerzése (műszaki iroda)

 

Díszterembe projektor és hangtechnika beépítése

2012-ben megvalósult

Díszterembe új csillárok és függönyök

2012-ben megvalósult

Díszterembe új bútorzat beszerzése

2013-ban megvalósult

Laptopok beszerzése (min. 2 db.)

2014-ben 2 db laptop vásárlása

Számítógéppark és tartozékai folyamatos korszerűsítése

2011-től folyamatos, 2013-ban 6 db új gép

Főépületbe riasztó beszerzése

 

Étkészlet és pezsgőspoharak beszerzése (16 főre)

2014-ben megvalósult

Napelemes rendszer telepítése

2014-ben megvalósult

Új érintés és villámvédelmi terv elkészíttetése (fejlesztések elvégzése)

 

Új fénymásoló beszerzése

 

Épület vizesedésének megszüntetése

2013-ban megkezdődött

Pince rendbetétele

 

Épület klimatizálása

 

 

 

6. Községgazdálkodás

 

6.1. Kiemelt pályázatok, projektek

 

Cél:

Megjegyzés:

Szennyvízberuházás megvalósítása

2013-ban megkezdődött

Elkerülő út megépítése

 

Forgalombiztonsági elemek kiépítése (körforgalom a faluközpontban, forgalom lassítók, sebességmérő)

 

Kerékpárút építése az 51-es főút mentén

 

Útfelújítás és kerékpárút építés a dunai úton

 

Aszfaltozatlan utak burkolása

 

Útburkolat felújítások minden aszfaltozott úton

 

Csapadékvíz elvezetés korszerűsítése

 

Ivóvízminőség javítás

2014-ben megkezdődött

 

6.2. Faluközpont

 

Cél:

Megjegyzés:

Térköves parkolók kialakítása (Polgármesteri Hivatal, orvosi rendelők, Sárköz vendéglő környéke, napközi mellett, napközi és környékén)

 

Szeméttárolók, utcai bútorzatok kihelyezése

 

Szeméttárolók, utcai bútorzatok kihelyezése

2012-től (fásítási pályázat) folyamatos

Virágtartók kihelyezése

2011-től folyamatos

Zöldterületek rendezése, virágosítása

2011-től folyamatos

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése

2011-ben megkezdve

Információs táblák kihelyezése

 

Közvilágítás bővítése

2013-ban a jelzett helyeken megtörtént

Díszkivilágítások

2013-ban a református egyházat támogatva a Deák utcában megkezdődött

 

 

6.3. Közterületek a községben

Cél:

Megjegyzés:

Csapadék levezetők felújítása, szilárd burkolattal való ellátása, a problémás pontok kezelése

 

Útburkolat felújítások a folyamatosan jelentkező szakaszokon

2011-ben Hunyadi-Széchenyi között

Szilárd burkolat kiépítése az Akácos utcában, ill. az arra való csatlakozásokon, a református temető előtti szakaszon, a főút melletti szerviz utakon

 

Járdaépítés a Szabadidőpark felé

2013-ban megvalósult

Járdaépítés rendezése a lakosság által jelzett szakaszokon (támogatás nyújtása, pályázati források bevonása, problémás szakaszok kezelése)

2012-ben jelentős bővülés, 2013-ban nem volt forrás, 2014-ben folytatódott

Buszmegállók cseréje

 

 

Közvilágítás javítása a hiányzó és a lakosság által jelzett helyeken

2013-ban a kiépítés megtörtént

Virágosítás, fásítás, utcai bútorzatok elhelyezése

a virágosítás 2011-től folyamatos

Játszóterek bővítése igény szerint

 

Gyalogátkelő létesítése a központi buszmegálló mellett

 

Belvíz, csapadékvíz levezetésének megoldása a problémás helyeken

 

Útburkolat felújítása az egész községben

 

Dunai üdülőterület fejlesztése

 

Ipari park bővítése

 

 

6.4.  Szabadidőpark és Sportpálya

 

Cél:

Megjegyzés:

Sportöltöző felújítása

2013-ban megvalósult

Térköves járda megépítése a Béke tér – Sportpálya – Szabadidőpark szakaszon

 

Nézői padok felújítása a Sportpályán, ill. a fogathajtó pályán

2013-ban a sportpálya egy részén

Szilárd útburkolat kiépítése a Szabadidőparkban

 

Színpad bővítése

2014-ben megvalósult

Sportolási lehetőségek bővítése (streetball, teniszpálya, kerékpár ügyességi pálya)

Streetball pálya 2013-ban

Virágosítás , utcai bútorok kihelyezése

Virágosítás 2011-től folyamatos

A rendelkezésre álló terület lehetőség szerinti bővítése

 

Zuhanyzók, valamint mosogató lehetőség kiépítése

Mosogató 2014-ben

A fogathajtó pálya környékének a versenyzés javításához szükséges bővítése (bemelegítő pálya elkerítése, kikötési lehetőség javítása)

Strandolási lehetőség komfortosabbá tétele

 

A fedett központi rész bővítése, alatta térkövezés

2012-ben megvalósult

Talaj feltöltése, területrendezés

2013-ban megkezdődött

Villamos hálózati rendszer és világítás korszerűsítése, bővítése

2012-ben megvalósult

Térfigyelő kamerák kihelyezése

 

Alternatív energiás villany és fűtés

 

6.5.            Eszközbeszerzés

 

Cél:

Megjegyzés:

Kisteherautó beszerzése

2013-ban megvalósult

Raktározási lehetőségek bővítése (önkormányzat mögötti területek esetleges megszerzése)

 

Öntözési lehetőségek bővítése

 

Traktor és kiegészítők beszerzése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.            Átalakítások és annak következményei

 

 

Cél:

Megjegyzés:

Orvosi rendelő kialakítása a jelenlegi könyvtár helyén

2013-ban a védőnői szolgálat helyén került kialakításra

Könyvtár áthelyezése

 

Az iskola mögötti kertek megvásárlásával a terület bővítése, osztálytermek, szükséges épületek megépítésével az egy helyen való tanítás megvalósítása

 

A napközi mögötti kertek megvásárlásával a terület bővítése, közpark kialakítása a faluközpontban

 

A Művelődési Ház mögötti kertekben a belvíz levezetésének megoldása (szomszédokat is érintő csapadékvíz levezető, esetleg tároló, vagy dréncső)

 

Közvilágítás napelemes LED-es átalakítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share