Get Adobe Flash player

Jelképeink

Címer

A címersisak és peremdíszítés nélküli, négyelt, csücskös talpú címerpajzs, ősi-egyszerű kerete hangsúlyosan kiemeli a befoglalt motívumokat.

A címerben lévő terméses tölgylevél Érsekcsanád hajdani "őrjeges" (halban bő, vízállásos) területén honos tölgyesekre utal, a sás-nád motívum magát a lápot, az őrjeget jelképezi. Érsekcsanád magyar lakossága ennek a Duna-menti "Sárvíz" (később "Sárköz") elnevezésű lápos-mocsaras területnek köszönheti magmaradását, mert a török hódoltság idején a lakosság a településen nyugalmat talált. A tölgylevél 1788-ban már Csanád falu pecsétnyomóján is szerepelt, lenyomata levéltárakban megtalálható, a pecsétről az 1863-ból való leírás is tanúskodik. A címerpajzsban ismétlődő sárközi rózsa a csanádi embernek kedves motívum, a sárközi viseletről való: az asszonyok fejkendőjét díszítette, de más festett és hímzett használati tárgy is hordozta e stilizált virágképet.

A tölgylevél és sás rajzolata között ismétlődő sárközi rózsa a megújuló emberi létet jelképezi: a nép úrrá lett e földön, és a természeti adottságokhoz igazodva kitartó szorgalommal, következetes helytállással kialakította hatszáz éves szülőföldjét a nemzedékek számára. Az ezüstszínű sárközi rózsák kék háttere a nyugalmat, a távlatosságot, a növényrajzolatok zöld színe a természethez való kötődést jelzik.

 

Zászló

A zászlólap 1:2 arányú téglalap, hosszanti irányban három részre osztva. Két szélén 22,5 cm széles kék, középen 45 cm széles zöld sáv, amelynek felső harmadában Érsekcsanád Község címere látható, alatta „Érsekcsanád” felirattal. A zászló hosszanti mérete 180 cm. A zászlólap vége 10 cm-es szélességben ezüsttel rojtozott.

A zászlórúd ezüsttel festett zászlócsúcsban végződő 3 m hosszúságú.

Az Önkormányzat zászlaja a Községháza dísztermében (tanácskozótermében) kerül elhelyezésre.

Az Önkormányzat címerének és zászlójának kicsinyítése csak olyan lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást. Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

Share