Get Adobe Flash player

Gazdasági program

ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

GAZDASÁGI PROGRAMJA

2014 – 2019

Készítette: Felső Róbert polgármester

Elfogadva a képviselő-testület 65/2015.Kt. sz. határozatával

Bevezetés

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a az önkormányzatok gazdasági programjával kapcsolatban a következőket írja elő:

(1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.

(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.

(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.

Érsekcsanád Község Önkormányzata 2011. évben  elfogadta a középhosszú távú fejlesztési koncepcióját, ill.  a 2010-2014. évi gazdasági programját. A képviselő-testület ezen dokumentumok teljesülését évente vizsgálta, ill. a felmerülő igények, pályázati lehetőségek figyelembe vételével módosított azokat.

A 2014. október 12-én megválasztott képviselő-testület több ülésén is foglalkozott a középhosszú távú fejlesztési koncepció módosítási lehetőségével, az a honlapján is meghirdette, ill. a Csanádi Hirdető c. faluújságban kérte a lakosságtól az esetleges módosítási célokat. A képviselő-testület mindhárom bizottsága 2015. február 12-én tárgyalta a fejlesztési koncepciót, majd a 2015. február 25-i ülésén a  42/2015. (II.25.)  sz. határozatával elfogadtaa 2010-2022 közötti időszakra szóló fejlesztési koncepciót.

A középhosszú távú fejlesztési koncepció kijelöli azon irányelveket, melyek mentén a település fejlesztési irányvonala húzódik, egyfajta elérendő állomásokat fogalmaz meg. A képviselő-testület megbízatásának idejére szóló gazdasági programnak ezen hosszabb távú elképzelésekhez kell idomulnia, azok eléréséhez szolgáló egyes lépcsőket kell jelentenie. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a gazdasági program nem csak a fejlesztésekről szól, hanem a közszolgáltatások biztosításáról, a helyi igények és lehetőségek megjelenítéséről is.

I.       Településfejlesztés

Érsekcsanád Község Önkormányzata 2006. óta kiszámítható irányba haladó településfejlesztési stratégiát követ. Köszönhető ez annak is, hogy az önkormányzat 2010-ben felvázolta azt a képet, mely arról szól, hogy „milyen községben is szeretnénk élni 2022-ben”. A 2011-ben elfogadott tervet a képviselő-testület évente értékelte, ill. 2015-ben módosította.

A felmerülő ötletek alapján olyan irányok fogalmazódtak meg, melyeket a középhosszú távú fejlesztési koncepcióban szerepeltettünk és az adott pályázati lehetőségeknél szem előtt tartottunk. Ezek a következőek:

-         az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (fűtés, világítás, hőszigetelés), mellyel az üzemeltetési kiadások csökkenthetőek,

-         az önkormányzati épületek és környezetük belső és külső felújítása, különös tekintettel a tetőszerkezetekre, az udvarokra, az akadálymentes közszolgáltatás biztosítására, a belső terek ésszerűsítésére és megszépítésére,

-         az önkormányzati épületek technikai és berendezéseinek fejlesztése, az ellátórendszer fejlesztése,

-         a szabadidős és sporttevékenységek helyszíneinek (sportpálya, szabadidőpark, belső udvarok, sportterem, játszóterek, stb.) folyamatos fejlesztése,

-         a közművelődési közösségi terek szolgáltatás fejlesztése, bővítése,

-         az önkormányzat turisztikai lehetőségeinek fejlesztése,

-         a teljes közművesítés elérése, a szolgáltatások minőségi fejlesztése,

-         a közlekedési rendszerek fejlesztése különös tekintettel a belső utak felújítására, az 51. sz. főút burkolat megerősítésére, kerékpárút kialakítására, körforgalom, forgalomlassítók, zebrák, parkolók kialakítására, a Dunai út és kerékpárút felújítására, az üdülőterületek útjainak burkolására, a mezőgazdasági utak karbantartására, és a csapadékvíz elvezető rendszer teljes kiépítésére,

-         az erdőgazdálkodás és a fásítás fontossága,

-         az ipari terület fejlesztése,

-         az egészségügyi és szociális ellátórendszer működésének fenntartása, bővítése,

-         a közbiztonsági helyzet javítása, a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése,

-         helyi gazdasági és kulturális értékek, termékek és azok előállítóinak, a gazdaság  szereplőinek segítése,

A fejlesztési terveket a lakosság bevonásával, számos esetben más szervezetekkel, társulásokkal, nemzetiségi önkormányzatokkal együtt fogalmaztuk meg, majd igyekeztünk, igyekszünk megvalósítani.

Fejlesztési tervek 2014-2019. között:

A képviselő-testület a választási ciklusra az alábbi tervek megvalósítását tűzi ki a 12 éves fejlesztési terv alapján. A célok megvalósítása történhet pályázati források bevonásával, önerőből, vagy társadalmi összefogással is. Egyes elemek az 51. sz. főút megerősítéséhez, ill. az Eurovelo úthálózat állami felújításához kapcsolódik. (A táblázat nem sorrendiséget jelöl!) A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az iskolára vonatkozó fejlesztési lehetőségek a KLIK-kel megegyezésben megoldhatók akkor a gazdasági programot módosítja, a középhosszú tervben szereplő tételek beemelésével.

1.      Érsekcsanád Napköziotthonos Óvoda

Cél:

Megjegyzés

Hátsó bejárat, kapu elé kerékpártároló (óvodások, szülők részére)

 

Kapu és kerítés cseréje

 

Főbejárat előterében beépített szekrény irattárnak

 

Csoport szobákban játéktároló kosarak beszerzése különböző méretben

 

Az ételkiadó ablak felújítása

 

Konyhában régi típusú sparherdt szétszedése, elszállítása

 

Konyhában methlakizás

 

Konyhában tálaló pult/ sziget beépítése

 

Konyhában edénytároló szekrény felújítása, ill. új tolóajtók készítése

 

Evőeszközök pótlása (kés, villa, merőkanál, kistányér, bögre)

 

Hátsó konyhai folyosón felnőtt WC csempézés, methlakizás

 

Mosóhelység átalakítása felnőtt zuhanyzóvá, methlakizás, csempézés, szerelvényezés

 

Tornaszertár feltöltése: hiányzó mozgásfejlesztő kiegészítők pótlása

 

Udvaron ivókút létesítése

 

Hiányzó térkő pótlása a kerékpár tárolóig

 

Kosárlabda palánk beszerzése

 

Játszóudvar kialakítása

 

Épület tetőszerkezetének felújítása

 

2.      Könyvtár

Új épület építése a Művelődési Ház udvarán

 

Régi épületben a folyosón lévő ablakok teljes cseréje

 

A bejárati ajtó cseréje

 

A folyosó talapzatának helyreállítása, ill. burkolása

 

A folyosó és belső termek falfestése

 

A belső ajtók helyreállítása, mázolása

 

A belső termek talapzatának burkolása

 

A mellékhelységek falfestése, a mellékhelységek ajtóinak cseréje

 

A mellékhelységek talapzatának burkolása

 

A mellékhelységekben meleg vizes blokk létrehozása

 

Fagy ellen melegítőrendszer beszerelése

 

Az előtéri aula falfestése

 

A padlástér hőszigetelése.

 

Udvar rendezése

 

 

3.        Művelődési Ház

 

Cél:

Megjegyzés:

Utcai homlokzat felújítása

 

Utcafront térkövezés

 

Kerékpártárolók kihelyezése    

 

Növények ültetése

 

Nagykapu festése

 

Főbejárat feletti tetőrész felújítása

 

Lépcsőhöz korlát

 

Zászlótartó kihelyezése (új)

 

Pult, (mint ami volt a ruhatárhoz) szintén könnyen mozgatható

 

Ajtócsere (3 db): raktár, teakonyha, iroda

 

Ajtócsere nagyterem 2db, utcai helység 1db

 

A színpadról az udvarra nyíló ajtó cseréje.

 

Raktárhelység (bejárattól jobbra): beépíthető szekrény (mennyezetig + létra)

 

Teakonyha csempézése

 

Teakonyhába konyhabútor beszerzése mosogatóval

 

Irodában beépített szekrény kialakítása

 

Utcai (kiállító) teremben térelválasztó ajtó felszerelése

 

Nagyteremben függöny és függönytartó csere ablakokra (3 db)

 

Női mosdóba kis asztalok behelyezése kézmosó mellé 2 db (régi asztalok újra festésével, asztallapcserével )

 

A lefolyók, vízelvezetők felújítása, a bűz megszűntetése   

 

Színpad lépcső cseréje

 

Színpadi függönytartó kiépítése, új színpadi függöny felszerelése

 

Reflektorok, színpadi világítás bővítése,

 

Színpadi Dekorációs rögzítőpontok kialakítása

 

Színpad ajtószárny csere (mivel korábbi sérülése miatt nem csukódik, nem javítható, csak cserélni lehet)

 

Hátsó főzőhely mosogató felújítása

 

Hátsó főzőhely fa asztal cseréje 2 db.

 

A hátsó asztalos raktár ajtócsere

 

Edények, tányérok, eszközök választék bővítése

 

Főző üstök cseréje

 

Székek, asztalok, padok felújítása, cseréje

 

Új hangtechnika, mikrofonok beszerzése rendezvények hangosításához

 

Udvaron fedett pihenőhely kialakítása, asztalokkal, padokkal

 

Játszóhely gyerekeknek

 

Dísznövények ültetése

 

Udvari dohányzóhelyekre új hamuzók elhelyezése

 

Tó kialakításával a belvízprobléma megoldása

 

Tetőszerkezet felújítása (főzőhely felett is)

 

Fűtésrendszer korszerűsítése

 

Mosdók átépítése

 

Új érintés és villámvédelmi terv elkészíttetése (fejlesztések elvégzése)

 

 

4.      Védőnői Szolgálat

 

Cél:

Megjegyzés:

Váróteremben mérőasztal beszerzése

 

DVD lejátszó + 1-2 oktatófilm beszerzés

 

 

Zárható irattartó szekrény (mennyezetig érő, beépített)

 

Még 1 számítógép + számítógépgép asztal (ha kötelező lesz az elektronikus munkafolyamat)

 

Épület külső festése

 

Udvari világítás megoldása

 

Lépcső és járda fölé tető

 

5.      Polgármesteri Hivatal

Cél:

Megjegyzés:

Bejárati nagykapu távirányításának kiépítése

 

Udvari világítás fejlesztése (kandelláberes, mozgásérzékelős)

 

Kerékpártároló a garázs mellett (fedett, burkolt, világítással rendelkező

 

Garázsban belső világítás kiépítése

 

Hátsó udvarban gyalogosbejáratok megszüntetése  - Hátsó kapuk cseréje

 

Udvarban gyeprács cseréje térkőre

 

Falak vizesedésének megszüntetése

 

Régi világítótestek korszerűsítése LED lámpák kihelyezése

 

Parketta felújítása az irodákban

 

Az udvar virágokkal díszítése

 

Környezethez illó udvari megvilágítás (napelemes) kiépítése – Téli díszkivilágítás

 

A padlástér hőszigetelése, padláslépcső felújítása

 

Régi irodabútorzat cseréje (min. 6 iroda)

 

Fali térképtartó beszerzése (műszaki iroda)

 

Számítógéppark és tartozékai folyamatos korszerűsítése

 

Főépületbe riasztó beszerzése

 

6.      Községgazdálkodás, közterületek, faluközpont

Szennyvízberuházás megvalósítása

 

Kerékpárút építése az 51-es főút mentén

 

Forgalombiztonsági elemek kiépítése (körforgalom a faluközpontban, forgalom lassítók, sebességmérő)

 

Útfelújítás és kerékpárút építés a dunai úton

 

Aszfaltozatlan utak burkolása, a teljes aszfaltozottság elérése

 

Útburkolat felújítások minden aszfaltozott úton (Tojótelepi úton is)

 

Ivóvízminőség javítás

 

Csapadékvíz elvezetés korszerűsítése

 

Térköves parkolók kialakítása (Polgármesteri Hivatal, orvosi rendelők, Sárköz vendéglő környéke, napközi mellett, napközi és környékén)

 

Díszkivilágítások kihelyezése

 

Szeméttárolók, utcai bútorzatok kihelyezése

 

Virágtartók kihelyezése

 

Zöldterületek rendezése, virágosítása

 

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése

 

Információs táblák kihelyezése

 

Csapadék levezetők felújítása, szilárd burkolattal való ellátása, a problémás pontok kezelése

 

Szilárd burkolat kiépítése az Akácos utcában, ill. az arra való csatlakozásokon, a református temető előtti szakaszon, a főút melletti szerviz utakon

 

Járdaépítés rendezése a lakosság által jelzett szakaszokon

 

Buszmegállók cseréje

 

Főzőhelyek kialakítása a községben (Beni tó, északi játszótér)

 

Közvilágítás bővítése

 

Játszóterek bővítése igény szerint

 

Gyalogátkelő létesítése a központi buszmegálló mellett

 

Belvíz, csapadékvíz levezetésének megoldása a problémás helyeken

 

Útburkolat felújítása az egész községben

 

Dunai üdülőterület fejlesztése

 

Ipari park bővítése

 

Duna parti önkormányzati területek rendezése, főzőhelyek felújítása

 

7.      Szabadidőpark és Sportpálya

Cél:

Megjegyzés:

Térköves járda megépítése a Béke tér – Sportpálya – Szabadidőpark szakaszon

 

Nézői padok felújítása a Sportpályán, ill. a fogathajtó pályán

 

Szilárd útburkolat kiépítése a Szabadidőparkban

 

Sportolási lehetőségek bővítése (streetball, teniszpálya, kerékpár ügyességi pálya)

 

Virágosítás , utcai bútorok kihelyezése

 

A rendelkezésre álló terület lehetőség szerinti bővítése

 

Zuhanyzók, valamint mosogató lehetőség kiépítése

 

A fogathajtó pálya környékének a versenyzés javításához szükséges bővítése (bemelegítő pálya elkerítése, kikötési lehetőség javítása)

Strandolási lehetőség komfortosabbá tétele

 

Talaj feltöltése, területrendezés

 

Térfigyelő kamerák kihelyezése

 

Alternatív energiás villany és fűtés

 

Főző, mosogató épület építése

 

Épületek egységesítése (szín, cserép), főzősátrak tetejének felújítása

 

Régi mosdóból tároló épület kialakítása

 

Új mosdó építése

 

Mosdó és tároló köré térkövezés

 

Padok, szemetesek, információs tábla kihelyezése

 

WIFI kiépítése

 

Műfűves pálya kialakítása

 

Kerítés építése a Megemlékezések Parkja felé

 

Fák cseréje, fásítási program

 

8.      Eszközbeszerzés, ill. egyebek

Cél:

Megjegyzés:

Raktározási lehetőségek bővítése (önkormányzat mögötti területek esetleges megszerzése)

 

Öntözési lehetőségek bővítése

 

Traktor és kiegészítők beszerzése

 

Új hivatali személygépkocsi beszerzése

 

Könyvtár áthelyezése

 

Az iskola mögötti kertek megvásárlása

 

Sportcsarnok építése

 

A napközi mögötti kertek megvásárlásával a terület bővítése, közpark kialakítása a faluközpontban

 

A Művelődési Ház mögötti kertekben a belvíz levezetésének megoldása (szomszédokat is érintő csapadékvíz levezető, esetleg tároló, vagy dréncső)

 

Közvilágítás napelemes LED-es átalakítása

 

II.    Település-üzemeltetés

-         Cél:

A település mindennapi éltének folyamatos biztosítása, évszaktól függetlenül, a leggazdaságosabb és költséghatékonyabb módon. A felmerülő feladatok folyamatos figyelemmel kísérése, felkészülés a problémás időszakokra (pl. téli hótúrás).

-         Kiemelt feladatok:

1. Balesetveszélyes fák gallyazása, kivágása, tuskóinak kifúrása

2. Buszmegállók takarítása és téli csúszásmentesítése

3. Csapadékvíz-elvezető árkok, átereszek tisztítása

4. Járdák takarítása az önkormányzati ingatlanok előtt

5. Játszóterek üzemeltetése, karbantartása

6. Közterek takarítása

7. Köztéri szemétgyűjtők ürítése

8. Közterületen tartandó ünnepi rendezvények előtt és utáni takarítás

9. Köztisztasági feladatok ellátása

10. Lakossági bejelentések fogadása

11. Parlagfűirtás

12. Az önkormányzati tulajdonú épületek karbantartása

13. Parkgondozás, fűnyírás, virágosítás, locsolás

14. Kóbor ebek beszállítása

15. Mezőgazdasági utak kezelése

16. Téli síkosságmentesítés a kijelölt helyeken (kereszteződések, önkormányzati épületek)

17. Illegális szemétlerakások megszüntetése

III.Adópolitika

Bár a gazdasági válság már elmúlt, és megtörtént az önkormányzati adósságkonszolidáció, az időközben bevezetett új önkormányzati törvény (Mötv.) és az államháztartási törvény egyértelműen azt az irányelvet követi, hogy az önkormányzatoknak maguknak kell előteremteniük a fejlesztéseikhez szükséges forrásokat, az állam csak a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását vállalja, de azt is csak a település fejlettségének, rászorultságának függvényében. Fontos célként kell megjelölni, hogy:

a)      A társadalmi igazságosság megköveteli, hogy a közterhek viseléséből a közösség minden tagja kivegye a részét, ezért a cél egy olyan helyi adórendszer működtetése, amely a lehető legszélesebb réteget vonja be az adófizetésbe.

b)     Mivel Érsekcsanád településen a kis- és közepes vállalkozások a jellemzők, továbbra is cél, hogy lehetőleg ne növeljük az állam által a vállalkozókra rótt terheket, s hatáskörünkön belül javítsuk versenyképességüket. Az iparűzési adó mértékét ezért a jövőben is kedvező szinten célszerű tartani, amellyel nemcsak a helyi vállalkozókat segítjük, hanem más illetékességi területen adózókat is ide tudunk vonzani.

Alapelvek:

a)      Az adóbevételek ésszerű, célszerű, takarékos és átlátható felhasználásával növelni az

adózási morált.

b)      Folyamatosan nagy figyelmet kell fordítani az adók szabályszerű kivetésére,

beszedésére, behajtására, az adót meg nem fizetők bírságolására, az adókintlévőség

csökkentésére.

c)       A szociálisan nehéz helyzetben lévőket nem az adórendszeren, hanem a szociális

rendszeren keresztül kell segíteni.

Az adók mértékének változtatásánál, ill. új adónemek bevezetésénél a döntést mindenképp egy számszaki kimutatásnak és egy hatástanulmánynak kell megelőznie, alátámasztania.

Az önkormányzat alapvető célja az, hogy a település infrastruktúra fejlesztésével, a közszolgáltatások színvonalának emelésével javítsa Érsekcsanád polgárainak életminőségét. Ebben a törekvésében az önkormányzat számít a település polgárainak, az itt működő vállalkozásoknak, a civil szervezeteknek és az itt érdekelt közszolgáltatóknak, az egyházi és önkormányzati intézmények minden munkatársának aktív részvételére és konstruktív együttműködésére. Az önkormányzat törekszik arra, hogy a különböző erőket és tevékenységeket a lehető legnagyobb mértékben összehangolja, közös mederbe terelje, minden itt élő, itt dolgozó vagy ide látogató ember közös java érdekében.

Ennek megvalósítása érdekében a képviselő-testület  minden évben a költségvetés elfogadását követő rendes ülésén elfogadja a jelen gazdasági programból levezetett éves cselekvési tervét, melyben meghatározza az abban az évben elvégzendő feladatokat és az ahhoz szükséges határidőket és felelősöket.

Érsekcsanád, 2015-03-11

Felső Róbert

polgármester

Share